Větrné elektrárny

Kde stavět a jak velké?

Kde nám napoví větrná mapa republiky. Rentabilní je stavba VtE teprve od určité průměrné rychlosti větru výše.

Problém u VtE spočívá v tom, že rychlost větru stoupá s výškou stožáru a výkon elektrárny je úměrný třetí (!) mocnině rychlosti větru. Je potom jen přirozené, že elektrárnu se kvůli co nejlepší návratnosti investice snažíme umístit co největší výškou náboje větrné turbíny a s co největším instalovaným výkonem. Jinými slovy, na dobře větrném stanovišti je dnes doslova škoda stavět elektrárnu o výkonu řádu stovek kW, když lepších ekonomických parametrů bude dosaženo instalací VtE jednotek MW. Standardem je dnes na souši výkon dosahující 3 MW.

Ostatní aspekty jsou podobné jako při stavbě jiné elektrárny. Je jimi zajištěné financování, možnost vyvedení plánovaného výkonu, environmetální aspekty a samozřejmě očekávaný vývoj cen elektřiny po dobu životnosti VtE, zpravidla 20 let.

 

Chcete stavět větrnou elektrárnu? Obraťte se na nás!

Prosíme, využijte kontaktní formulář níže.