Služby

 
 

Hospodaření energií

Energetické posudky, audity a znalecké posudky

Obnovitelné zdroje


 

Transakční poradenství

Při fúzích a akvizicích provádíme technické due diligence podniků, indentifikujeme rizika a navrhneme patřičná opatření. Máme také několik let zkušeností poradenstvím ohledně zajištění financování pro energetické projekty, a to z pohledu kupujícího i věřitele.