andreas-gucklhorn-Ilpf2eUPpUE-unsplash.jpg

Fotovoltaické elektrárny /FVE/

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti stavby fotovoltaické (solární) elektrárny na střeše, ve volném prostoru i v dalších speciálních případech jako zakrytí venkovních ploch, příprava nebo realizace staveb a pravidelné vyhodnocování provozních parametrů.

Stavba velkého projektu

Stavba velkého projektu, řádově od desítek až stovek kWp instalovaného výkonu, vyžaduje individuální profesionální přípravu projektu. Prosím využijte kontaktní formulář na konci stránky.

Stavba malého projektu

Stavba malého projektu, řádově do 30 kWp je většinou projektem vlastníků rodinných domů, menších staveb a menších firem. Zde je na místě z organizačních i finančních důvodů připravovat stavbu elektrárny zjednodušeným postupem. Pro tento případ jsme připravili následující pomůcku k návrhu malého projektu:

 
scott-webb-BB0mMC8y0Pc-unsplash.jpg

Co vzít v úvahu při stavbě fve?

Hledisko dodávek elektrárny do distribuční sítě

Bude provozována v ostrovním provozu bez napojení na distribuční síť?
V místě, kde není k dispozici distribuční síť, skýtá nevýhody kolísání výkonu v průběhu roku.

Bude pouze dodávat elektřinu do distribuční sítě?
Návrh je zjednodušen tím, že nemusíme brát v úvahu spotřebiče a rozložení spotřeby v objektu.

Bude dodávat elektřinu do objektu majitele a současně přebytky výroby do distribuční sítě?
Nejkomplexnější varianta, kde je třeba brát v úvahu spotřebu objektu zásobovaného elektřinou a možnost dodávat elektřinu do distribuční sítě.

Hledisko rozložení a upevnění fotovoltaických panelů

Panely v rovině, na šikmé střeše, tvořící přístřešek?
Náklon a azimut panelů je daný sklonem a orientací střechy.

Panely na rovné ploše, na střeše či na zemi?
Je třeba určit náklon panelů a azimut, pokud jsou možnosti volby, ale není možno panely orientovat přímo na jih. Pro tento případ jsme připravili pomůcku, která ve zjednodušené formě určí rozložení panelů a tím i výkon celé elektrárny.

Zeměpisná šířka udává, na které rovnoběžce se bude nacházet elektrárna a tím je i daný optimální náklon panelů a současně velikost¨mezery mezi řadami panelů na rovné ploše. Mezera mezi řadami panelů je určena tak aby si panely nestínily, pokud již výkon z oslunění nabývá významné hodnoty. Kupříkladu na 50. rovnoběžce určíme mezeru tak aby zastínění bylo právě minimální při zimním slunovratu v poledne. V rovníkových polohách mezi obratníky je nutno mezeru mezi řadami určit dle výkonu z oslunění ze zapadajícího a vycházejícího slunce při zimním slunovratu.

Určení výkonu fotovoltaické elektrárny

Jsme limitováni plochou, kam chceme panely umístit a výkon má být co největší?
Panely v tomto případě v případě vodorovného umístění rozložíme s optimalizovaným náklonem, který bude co nejmenší, aby byla co nejlépe využita plocha.

Jsme limitováni připojeným výkonem k distribuční soustavě
Panely optimalizujeme na výnos ze slunečního záření.

Nejsme limitováni ani plochou ani přípojným výkonem a chceme optimalizovat výkon elektrárny dle spotřeby v objektu
Z pohledu vlastníka (uživatele): Panely optimalizujeme na optimální využití výkonu elektrárny v průběhu roku. Dále dle největšího výkonu nejčastěji používaných spotřebičů (v domácnosti například myčka, pračka, sušička, atd.) V praxi vychází jako optimální výkon fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům s pětičlennou domácností mezi 10 až 15 kWp.

Finance

Jaká je cena elektřiny?
Cena dodávané elektřiny z distribuční sítě je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících rentabilitu provozu elektrárny. V úvahu je třeba brát různé tarify, které během dne může v některých zemích spínat distributor dálkově.

Státní podpora
Státní podpora bývá investiční při pořízení elektrárny. Dále provozní a je vyplácena v závislosti na vyrobeném množství elektřiny, případně množství elektřiny dodaném do distribuční sítě. Provozní podpora se běžně nazývá FIT, Feed in Tarrif.

Způsob měření dodávané a odebírané elektřiny

Opomíjený aspekt i na úrovni profesionálů. Význam má, pokud současně dodáváte i odebíráte elektřinu z distribuční sítě. Potom je možné, že při vícefázovém rozvodu elektřiny, v kontinentální Evropě třífázovém, jinde dvoufázovém je elektřina počítána buď sumárně přes všechny fáze, nebo jsou měřeny všechny jednotlivé fáze odděleně na dodávku i odběr a to může být nevýhodná varianta s dopadem na výnosy z dodávky elektřiny až 10% i více, záleží na skladbě odběru i spotřeby.

 

Vhodný postup organizace projektu?

 • Zhodnotit stav střechy či jiné nosné konstrukce

 • Nechat si vypracovat nabídky na požadovaný výkon

 • Porovnat a vyhodnotit nabídky

 • Zjistit, zda nemá stavební úřad nějaké podmínky, většinou nemusí být stavební povolení

 • Propočítat ekonomiku projektu a zajistit financování

 • U distributora si zažádat o povolení připojení FVE k síti

 • Sjednat smlouvu o dodávce a realizovat stavbu FVE

 • Pojistit FVE

 • Požádat o licenci k výrobě elektřiny

 • Připojit výrobnu elektřiny

 • Registrovat se u Operátora trhu elektřinou pro provozní podporu

 • Sjednat smlouvu o pravidelném servisu FVE

 • Sledovat, zda elektrárna zejména v záruční době dosahuje očekávaných parametrů

 • Bude provozována v ostrovním provozu bez napojení na distribuční síť?

 • V místě, kde není k dispozici distribuční síť, skýtá nevýhody kolísání výkonu v průběhu roku

 • Bude pouze dodávat elektřinu do distribuční sítě?

  Návrh je zjednodušen tím, že nemusíme brát v úvahu spotřebiče a rozložení spotřeby v objektu.