Historie

Po svém založení v roce 1998 se společnost ESCO věnovala samofinancujícím se projektům provozních úspor. V odborných kruzích je zvykem tyto projekty označovat jako Energy Performance Contract, EPC. Tato potřeba byla ve druhé polovině devadesátých let aktuální a potenciál úspor zákazníků byl tehdy dobrým základem úspěšných projektů úspor.

Na poli EPC bylo realizováno několik projektů v celkovém objemu desítek miliónů korun, které byly bez výjimky úspěšné. Původní plány, které byly ambicióznější, nemohly však být naplněny kvůli tehdejší neochotě bank úvěrovat projektové financování EPC relativně malé firmě s krátkou historií. Z toho důvodu se společnost soustředila na poradenské či inženýrské aktivity a vypracovávala pro zákazníky studie proveditelnosti projektů EPC a později totéž formou energetických auditů, které byly v té době legislativně formalizovány.

Jelikož se společnost specializovala na EPC, byl jí do vínku dán název Energy Services COmpany, protože tak je v odborných kruzích zvykem firmy zabývající se EPC nazývat a odtud zcela přirozeně i zkratka ESCO. Dnes je tento název historický. Společnost rozšířila své aktivity o due diligence v energetice a přípravu energetických projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky a větru, energetických auditů a hospodaření energií spolu s energetickým managementem.

 

Naše hodnoty

 

Efektivita

Rozumíme podnikání našich klientů. Každý projekt nebo řešení jsou přesně šité klientovi na míru tak, aby byly v souladu se strategií a přinášely mu dlouhodobý užitek. Umíme se přizpůsobit potřebám a okolnostem více, než to dokáže kdokoliv jiný.


Ekonomika

Navrhujeme pouze ekonomicky a finančně opodstatněná řešení, dbáme péče řádného hospodáře. Našim obchodním partnerům přinášíme dlouhodobé zhodnocení jejich aktiv a dodaných zařízení.


Udržitelnost

Přinášíme reálná řešení, u kterých nabízíme (a provádíme) pravidelný servis. V případě potřeby umíme na realizovaný projekt navázat a posunout jej o patřičný kus dál, pokud vyvstane potřeba další aktualizace současného řešení nebo rozšíření optimalizace.